Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czVýsadba stromků v městských lesích dokončena

Letošní zalesňování skončilo k 20. dubnu. Výsadbu mladých stromků v městských lesích je třeba každoročně stihnout zhruba do prvních květnových dnů, kdy je ještě dostatek jarní vláhy a stromky dosud nejsou narašené.


Zalesněny letos byly téměř 2 ha plochy, převážná většina míst byla osazena listnatými dřevinami, které mají meliorační a zpevňující účinek. Pracovníci městských lesů vysázeli celkem: 10.000 dubů, 3.100 buků, 3.200 smrků, 700 jedlí, 350 ks douglasky tisolisté a 50 ks třešně ptačí. Některé sazenice byly použity na vylepšení dříve zalesněných ploch.  Každý rok tak bývají nahrazovány stromky, které se neujaly nebo byly poškozeny. Zajímavostí ve skladbě vysazovaných dřevin je třešeň ptačí, v současné době velmi ceněná pro své zajímavě tónované dřevo. Vysazuje se místy mezi souvislý dubový porost také proto, že její časně rozkvetlá koruna dokáže na jaře rozsvítit a oživit les. Každoročně je to nejlépe vidět na Bedlině. 


Zalesněním starost o mladé stromky nekončí – dokud jsou malé, je třeba je ochránit před zvěří i před buření, tedy rostlinami, které vytvářejí souvislé a husté pokryvy a tím stromky ohrožují (ostružiník, maliník, ostřice, pýr a další). Proto se také stromky musí dvakrát ročně, po dobu přibližně pěti let, ožínat. Před zvěří chrání sazenice listnatých stromků oplocenka. Na  přípravě a stavbě oplocenek se podílejí brigádně myslivci z MS Ochozy. K přípravě materiálu na oplocenky se většinou využívá deštivých dnů, které znemožňují práci venku.
Zalesňování je práce fyzicky velmi náročná, ruční, dělá se mnohdy v těžko přístupném terénu a s použitím sekeromotyk. Je však záslužná a smysluplná. Zasadit strom v Hostýnských vrších zkrátka není procházka sadem. 
  
                                                                                                                                                             Ing. Marcela LiškováDesign By Macik