Rusava - obecní knihovna v novém - ve fotografiích

Obecní knihovna na Rusavě www.knihovnarusava.webk.cz

Knihovna se nachází v přízemí budovy obecního úřadu.

Půjčovní doba: Pondělí 14.00 - 17.00

                      Středa     8.00 - 11.00

Knihovnice: Zdenka Chmelařová