27 - Předávání slabikářů - ZŠ T.G.Masaryka

18. listopadu přišli do knihovny prvňáčci ze ZŠ T. G. Masaryka, aby předvedli, jak už znají písmenka a umí číst slabiky. Celá velká slavnost byla zakončena předáváním slabikářů.