17 - Knihotoč - Motýli

Pod slovem krása vidí každý něco jiného, někdo přírodu, někdo člověka, někdo věci, které jiný vytvořil. Pod slovem krása se skrývají stydlivé červánky, našlehané obláčky, tráva ozdobená rosnými šperky, krajková pavučinka, omamné slunce i zvuky a ticho. Krása jde většinou ruku v ruce s láskou...