ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOdbor územního plánování a stavebního řádu

Vedoucí odboru

Ing. Dostálová Ludmila

E-mail: dostalova@mubph.cz

Telefon: 573 501 938

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 29

Zástupuje: Koryčánek Tomáš

Podatelna odboru

Šindelková Lenka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: sindelkova@mubph.cz

Telefon: 573 501 936

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 28

Vykonávané činnosti

 • Podatelna odboru územního plánování a stavebního řádu
 • stavebně správní řízení pro obce
 • stavebně správní řízení pro fyzické osoby nepodnikající - jednoduché stavby (stavby pro individuální rekreaci - novostavby, stavební úpravy), bazény aj.
 • vedení archívu stavebního úřadu
 • státní dozor

Stavebně-správní řízení pro fyzické osoby

Koryčánek Tomáš

Pracovní zařazení: referent

E-mail: korycanek@mubph.cz

Telefon: 573 501 936

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 28

Vykonávané činnosti

 • řízení (územní souhlasy) pro přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci
 • územní souhlasy pro stavby, jejich změny a zařízení(oplocení, kůlny, přístřešky,pergoly...)
 • ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací
 • vedení archívu stavebního úřadu
 • státní dozor

Stavebně-správní řízení pro právnické osoby

Mráčková Iveta

Pracovní zařazení: referent

E-mail: mrackova@mubph.cz

Telefon: 573 501 922

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 26

Vykonávané činnosti

 • stavebně správní řízení pro právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, občanská sdružení a jiné právnické osoby)
 • státní dozor na stavbách právnických osob

Stavební řízení - fyzické osoby

Ing. Strnadlová Jitka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: strnadlova@mubph.cz

Telefon: 573 501 935

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 30

Vykonávané činnosti

 • stavebně správní řízení pro fyzické osoby nepodnikající - jednoduché stavby(rodinné domy, garáže - novostavby, přístavby, nástavby) a jiné
 • statistická hlášení (komplexně za celý stav.úřad)
 • státní dozor na stavbách osob fyzických nepodnikajících

Stavební řízení - jednoduché stavby

Bc. Mičkalová Blanka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: mickalova@mubph.cz

Telefon: 573 501 935

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 30

Vykonávané činnosti

 • stavebně správní řízení pro fyzické osoby nepodnikající - jednoduché stavby (rekonstrukce rodinných domů - stavební úpravy) a jiné
 • umisťování studní
 • opatření stav. úřadu - souhlasy s geometrickými plány
 • změny využití pozemku
 • státní dozor na stavbách osob fyzických nepodnikajících

Stavební řízení - podnikatelé

Štěpánová Veronika

Pracovní zařazení: referent

E-mail: stepanova@mubph.cz

Telefon: 573 501 937

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 27

Vykonávané činnosti

 • stavebně správní řízení pro fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů (živnostníci, řemeslníci)
 • státní dozor na stavbách osob fyzických podnikajících
 • editor registru veř.správy RUIAN

Územní plánování

Ing. Kasalová Iva

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kasalova@mubph.cz

Telefon: 573 501 942

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 18

Vykonávané činnosti

 • výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) - Bystřice pod Hostýnem, administrativa spojená s pořizováním územně plánovací dokumentace a jejich změn, územně plánovací informace - posouzení souladu záměrů s územně plánovací dokumentací
 • výkon agendy na úseku regionálního rozvoje ve správním obvodu ORP Bystřice p. Host.
 • kopírování a skenování pro veřejnost
 • ostatní konzultační a poradenská činnost pro občany, organizace a firmy ve správním obvodu ORP Bystřice pod Hostýnem

Územní plánování

Raabová Dvořáková Věra

Pracovní zařazení: referent

E-mail: raabova@mubph.cz

Telefon: 573 501 942

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 18

Vykonávané činnosti

 • výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) - Bystřice pod Hostýnem, administrativa spojená s pořizováním územně plánovací dokumentace a jejich změn, územně plánovací informace - posouzení souladu záměrů s územně plánovací dokumentací
 • výkon agendy na úseku regionálního rozvoje ve správním obvodu ORP Bystřice p. Host.
 • kopírování a skenování pro veřejnost
 • ostatní konzultační a poradenská činnost pro občany, organizace a firmy ve správním obvodu ORP Bystřice pod Hostýnem.

Územní plánování, správa ÚAP

Mgr. Vozáková Šárka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: vozakova@mubph.cz

Telefon: 573 501 942

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 18

Vykonávané činnosti

 • výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) - Bystřice pod Hostýnem, administrativa spojená s pořizováním územně plánovací dokumentace a jejich změn, územně plánovací - územně plánovací informace - posouzení souladu záměrů s územně plánovací dokumentací
 • výkon agendy na úseku regionálního rozvoje ve správním obvodu ORP Bystřice p. Host.
 • ostatní konzultační a poradenská činnost pro občany, organizace a firmy ve správním obvodu ORP Bystřice pod Hostýnem
 • správa Územně analytických podkladů (ÚAP), aktualizace dat, poskytování informací z ÚAP
 • kopírování, skenování a plotrování pro veřejnostDesign By Macik