Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czDo školy zcela bez obav

str. 23
ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ


Program je určen pro předškolní děti a jejich rodiče. Skupiny mají za cíl připravit děti na důležitý krok v jejich životě – na vstup do 1.třídy základní školy.

Mnozí rodiče se vstupu svého dítěte do 1.třídy obávají. Z mnoha důvodů. Často se jim zdá, že jejich dítě je ještě málo připravené pro náročnou školní práci, neprojevuje velký zájem o kreslení a nejraději by si jen hrálo. Chtěli by mu nějak pomoci a usnadnit přechod z mateřské školy do 1. třídy.

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem připravila pro rodiče a jejich předškoláky šedesátiminutová setkání v deseti pokračováních. Děti si společně s rodiči mohou  procvičit vše, čím se v 1. třídě začíná a s čím se leckdy spousta školáků potýká. Nabízí způsob, jak hravou formou zdokonalit jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku         (přípravné cviky na psaní, správné držení tužky, uvolňovací cviky), vyjadřovací schopnosti, rozvíjí smyslové vnímání, početní představy, pravolevou a prostorovou orientaci, paměť, postřeh, soustředění a pozornost.

Do hodin přicházejí děti společně s rodiči a v kolektivu 6-8 dětí se zapojují do činnosti. Obsah hodin je velmi pestrý. Během 10 lekcí  děti postupně ztrácejí ostych, hrají si, cvičí, rozcvičují ruce,  soutěží. Touto nenásilnou hravou formou poznávají i počátky školní práce. Rodiče nejen sledují projevy svého dítěte, ale také se účastní her, plnění úkolů a mohou pak procvičovat i doma. V průběhu lekcí si děti na školní prostředí zvyknou a zlepší se jejich připravenost ke vstupu do 1. třídy. Škola přestává být neznámým strašákem, ale stává se místem radosti a poznání nových dovedností. Cílem setkávání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s pedagogy je usnadnit dětem vstup do nového prostředí, odhalit možné vady, včas pracovat na jejich nápravě, seznámit se s prostředím školy a navázat spolupráci s třídní učitelkou a se školou.

Setkání budou probíhat vždy ve středu jednou za 14 dní ve dvou skupinkách /dopolední a odpolední/. Cena kurzu 450 Kč v sobě zahrnuje pouze rozsáhlý soubor materiálů a pracovních listů, které si děti budou postupně odnášet domů – Zrakové vnímání, Sluchové vnímání ,Jedním tahem, Kreslení před psaním a Předčíselné představy.

Chcete-li se i vy podílet na tom, že školní začátek vašeho dítěte bude radostný a úspěšný, není potřeba žádné zvláštní doporučení. Stačí se jen informovat ve školkách nebo přímo na ZŠ Bratrství.

Je třeba se přihlásit nejpozději první týden v lednu kvůli objednání pracovních materiálů.

Kde: ZŠ Bratrství Bystřice pod Hostýnem, Mgr. Leona Chlápková

Kdy: středa 1x za 14 dní

  • 13.1.2010 ve 14 hod. – informační schůzka pro rodiče
  • 20.1.2010 – 1. lekce

I. skupina   10–11 hod.
II. skupina   14–15 hod.

Jak dlouho: 10 hodinových lekcí, leden–červen

Cena: 450 Kč 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Leona Chlápková


Kontakt:

Tel.: 573 380 781–2

 Design By Macik