Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czŽádáme o přijetí do Svazu měst a obcí ČR

Bystřice pod Hostýnem podala k 1. říjnu 2015 písemnou žádost o členství ve Svazu měst a obcí České republiky. Rozhodlo o tom městské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání.  Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická nevládní organizace, která v současné době sdružuje více než 2 600 měst a obcí, tedy více než 42 procent z jejich celkového počtu. Snaží se obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji.


Svaz se mimo jiné vyjadřuje k návrhům zákonů či prováděcích právních předpisů (nedávno například zákon o pomoci v hmotné nouzi), zástupci svazu aktivně vstupují do procesu jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se mezirezortních připomínkových řízení, prosazují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech a v poslaneckých i senátních výborech.  V roce 2004 se Svaz stal povinným připomínkovým místem a v roce 2005 uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR.


Jak informovala tajemnice MěÚ Mgr. Eva Studená, Svaz měst a obcí České republiky poskytuje členským obcím mimo jiné také kvalitní informační a poradenský servis formou elektronickou i formou tištěného měsíčníku. Na webových stránkách svazu jsou pro registrované k dispozici aktualizované články k návrhům i ke schváleným zákonům či právním předpisům. Zdůraznila také, že většinu práce ve svazu vykonávají starostové a představitelé samospráv, nikoliv úředníci vzdálení od praxe.


Členský příspěvek pro vstup do Svazu města a obcí ČR je složen z pevné části, pro města 5.000 Kč za rok, a z části variabilní ve výši 1,80 Kč na jednoho obyvatele. Vzhledem k počtu obyvatel (8 338 obyvatel k 1. 1. 2015) by se tedy roční členský příspěvek Bystřice pod Hostýnem pohyboval kolem 20.000 Kč. O přijetí nového člena rozhodne předsednictvo svazu.


„Svaz měst a obcí je v současné době silným hráčem,“ říká starosta města Zdeněk Pánek. „Nedávno se účinně angažovali v problematice rušení finančních úřadů, jsou u všech problémů, které obce trápí. Myslím, že bude dobré mít silného partnera, který Bystřici pod Hostýnem poskytne pomoc a podporu.“
mschDesign By Macik