Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czSedmá ekokonference – životní prostředí na vlastní oči

Dopravou, spotřebou energie, hospodařením s odpady, vodou nebo třeba problémy zdravého sezení a šetrných školních pomůcek se letos zabývala už VII. žákovská ekologická konference na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem.


Konference je totiž skvělou výukovou metodou. S mikrofonem a složkou papírů v ruce zkoušejí žáci před početným auditoriem překonávat trému a souvisle prezentovat výsledky své práce v ekologicko-biologickém praktiku či běžné hodině zeměpisu či přírodopisu. Svou minipřednášku dokáží doplnit názornými ukázkami, promítanou prezentací a fotografiemi nebo tradičními s invencí kreslenými plakáty. A že jsou témata, jimiž se zabývali, a zkušenosti a poznatky, k nimž dospěli vlastními silami, po vlastních nohou, na vlastní kůži a jichž se dotýkali vlastníma rukama, velice zajímavá, o tom se v úterý 19. dubna 2011 přesvědčili všichni posluchači – počínaje těmi, kterým zrovna šťastně odpadla hodina,  a pozvanými hosty z Odboru životního prostředí MěÚ Bystřice pod Hostýnem konče. 


Nezamýšleli jste se nikdy nad tím, jaká je cesta igelitové tašky ke spotřebiteli? Nakolik vánoční dárky zatěžují životní prostředí? Nevěděli jste, že Bystřička má na jaře průměrnou teplotu vody 6,17 °C a že je dlouhá 19,5 km? Že v ní žijí jepice, pošvatky, chrostíci a potápníci a že jejím pramenem je plastová trubka vyvádějící vodu ze studny pod Tesákem? Možná jste nikdy neměřili rychlosti vodního toku pomocí pingpongového míčku. A nedošlo vám, že vlastně každá kapka dešťové vody, která spadne na bystřickou střechu, skončí v Černém moři. Když Bystřičan zvedne páčku vodovodního kohoutku, nemá ostatně ani ponětí o tom, že délka sítě městského vodovodu je 576 km a jeho kapacita 441 litrů za sekundu… 


Na žákovské ekologické konferenci jste se mohli dozvědět množství dalších podobně zajímavých, třeba jen pozapomenutých věcí, a uvědomit si s velkou nadějí, že až tihle mladí účastníci konference jednou dorostou do kostýmků a kravat a stanou se okázalejšími řečníky a odborníky na některý z druhů lidské činnosti, díky svým školním zážitkům a zkoumání životního prostředí na vlastní oči jen tak nezapomenou vnímat a chránit svět, v němž žijí. 
            mschDesign By Macik