Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czHudební škola opět soutěžila

Ministerstvo školství vyhlašuje každý rok soutěž pro žáky základních uměleckých škol. Letos ve hře na klavír, akordeon, kytaru a housle. O tom, že žáci rádi soutěží, není pochyb. Padesát pět mladých hudebníků, kteří se zúčastnili školního kola, to dokazuje.

Do okresního kola postoupilo 16 klavíristů, 3 houslistky, 8 kytaristů a 1 hráč na akordeon. V konkurenci 6 škol získali naši žáci 18 druhých míst, 5 míst prvních a 6 prvních míst s postupem do krajského kola. Okresní kolo ve hře na akordeon pořádala naše škola 11. března.
Ve Zlínském kraji je 26 základních uměleckých škol. Naše škola patří k těm menším. O to cennější je fakt, že se naši žáci pravidelně objevují na prvních příčkách. Jako první se představili v krajském kole 24. března v ZUŠ Kroměříž klavíristé. Klára Roztočilová ze třídy Martiny Studené získala 1. místo a naší škole jedno z nejlepších umístění klavíristy v celé soutěžní historii.


28. března se v ZUŠ Valašské Meziříčí sešli akordeonisté. Vítězslav Táborský ze třídy Jarmily Koščakové patří už k „soutěžním veteránům“. Jeho 1. místo s postupem do celostátního kola a navíc titul absolutního vítěze krajského kola potvrzuje vysokou kvalitu bystřického akordeonového oddělení.


Houslisté soutěžili 7. dubna v ZUŠ Morava ve Zlíně. Bystřické barvy hájila Adéla Tiefenbachové ze třídy Bc. Jany Kotasové za klavírního doprovodu Zuzany Outratové. Malá nadějná houslistka si ze Zlína odvezla 2. místo.
Jako poslední měli krajské kolo kytaristé,  12. dubna v ZUŠ Uherský Brod. Paní učitelka Alena Cholastová se svými žáky přepsala historii školy, když se jako první kytaristé probojovali až do kraje. Vojtěch Zicháček a Adéla Oravová získali 3. místo, Alžběta Kastelíková 2. místo.


Všem soutěžícím a jejich učitelům patří dík za jejich práci a reprezentaci školy. Vítězslavu Táborskému přejeme v celostátním kole co nejlepší umístění.  Doufejme, že v příštím roce na tyto úspěchy naváží hráči na dechové nástroje a zpěváci, kteří potvrdí, že naše škola patří mezi nejlepší.
Pavla Caletková ml.Design By Macik