Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czMezinárodní bezpečná škola

Ve středu 25. května 2001 byl na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem  podepsán certifikát Mezinárodní bezpečná škola a škola tím byla zařazena do sítě WHO International Safe School. Certifikát podepsala doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., vedoucí certifikačního centra, a Mgr. Blanka Moráčková, ředitelka školy.


Slavnostního aktu se dále zúčastnili MUDr. Lidmila Hamplová z ministerstva zdravotnictví, Pavel Šulc z Centra úrazové prevence, Ing. Zdeněk Vopička, koordinátor programu Bezpečná škola, zástupci města místostarostové Mgr. Vladislava Bělíková a Antonín Pařízek, Jana Bártová, vedoucí odboru  státní správy ve školství, a Zdeňka Koblihová, předsedkyně Klubu rodičů. Podepsání certifikátu se rovněž zúčastnili členové žákovské rady.


Hosté navštívili žáky II. B, kde zhlédli ukázkovou hodinu dopravní výchovy. Žáci VII.C a IV.C připravili informační blok o nebezpečných situacích na jaře (jízda na kole, kolečkových bruslích apod.). Žáci 9. ročníku ukázali přípravu projektového dne – nebezpečí o prázdninách – a na závěr hosté navštívili školní družinu, kde děti předvedly krátké scénky, ve kterých reagovaly na nebezpečné situace doma, v přírodě a při cestě ze školy.


Dlouhodobým cílem projektu Bezpečná škola na ZŠ Bratrství je výchova žáka zodpovědného za vlastní zdraví a zdraví svých spolužáků, žáka, který je schopen optimálně řešit všechny krizové situace. Škola plánuje navázat vzájemnou spolupráci s podobně zaměřenými školami v ČR i ve světě.


Mgr. Oldřich HermanDesign By Macik