Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czRadost ve StonoŠce

Na jedné z jarních schůzek zažili děti a rodiče milé překvapení. Slečna Lada Bělíková v doprovodu své maminky přišla předat dětem ze StonoŠky finanční dar od kolektivu studentů třídy 3G Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži. Studenti se rozhodli výtěžkem z akcí pořádaných školou podpořit činnost našeho klubu. Peněžní dar za bouřlivého potlesku převzala naše hospodářka pani Drahomíra Slezáková a přislíbila, že dar použijeme na nákup nových didaktických pomůcek a her. Ještě jednou touto cestou děkujeme.


                                                                                        ŠraMDesign By Macik