Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNa Kelčském Javorníku zase vyroste rozhledna

Veřejnou projektovou architektonickou soutěž na vypracování návrhu rozhledny Kelčský Javorník vyhlásil koncem března letošního roku mikroregion Podhostýnsko prostřednictvím svých webových stránek a také stránek České komory architektů. Nová rozhledna na nejvyšším vrcholu Hostýnských vrchů má zvýšit celoroční turistickou atraktivitu místa     a nabídnout neobvyklý výhled do kraje. Má jít o výhradně vyhlídkovou věž postavenou  z přírodních materiálů – požadován je kov a dřevo, v menší míře kámen, maximální výška rozhledny má dosahovat 35 metrů. Cena budoucí rozhledny by se měla pohybovat kolem 7 mil. korun. 

Stará dřevěná rozhledna stávala na vrcholku Kelčského Javorníku před více než 20 lety. Byla založena Spolkem českých turistů a Junákem. Později však musela být z bezpečnostních důvodů stržena. 
Do anonymní jednokolové soutěže uzavřené 11. 5. 2012 bylo přihlášeno celkem 56 návrhů.  Z nich porota v průběhu května vybrala sedm nejlepších, které postoupily do užšího výběru. Porota pracovala ve složení: M. A. Svatopluk Sládeček, vedoucí brněnského architektonického ateliéru New Work, Ing. arch. Ladislav Pastrnek, městský architekt Bystřice pod Hostýnem, Ing. Jan Slanina,  MVDr. Dana Walterová, sdružení přátel Kelčského Javorníku, o. s., Ing. Antonín Stodůlka,  starosta obce Chvalčov.


Porota hodnotila soutěžní projekty z hlediska ideové a výtvarné kvality, hospodárnosti a finanční přiměřenosti a také vhodnosti a trvanlivosti použitých materiálů. První místo nakonec nebylo uděleno, na druhém místě však skončily dva návrhy – projekt společnosti MIMOSA architekti, s. r. o., (kvádr, čistě dřevěná konstrukce s vyhlídkovou plošinou tvaru protáhlého obdélníku, s obvodovým pláštěm tvořeným různě nahuštěnými dřevěnými deskami)  a projekt  Ing. Ondreje Balážika, Ing. arch. Marty Balážikové a Pavla Petrů, který nakonec v nejužším výběru zvítězil (věžovitá, štíhlá, vzdušná stavba kruhového půdorysu v kombinaci oceli a dřeva). Třetí místo obsadil návrh Ing. arch. Jana Březiny a Ing. arch. Ondřeje Kafky (originální nápad s opláštěním konstrukce, které by sami návštěvníci postupně tvořili navlékáním bukových špalíků, a periskop). 


Co většinu porotců zaujalo na vítězném návrhu? Elegantní, jednoduchá konstrukce, která jde vstříc přírodním tvarům a není v konfliktu s nedalekým objektem telekomunikační věže, vhodnost a trvanlivost použitých materiálů (základní železobetonový blok, centrální ocelový sloup s ocelovým vřetenovitým schodištěm s dřevěnými stupni), bezpečnost a požární odolnost, snížené nároky na údržbu.


Jste zvědavi z čeho porota vybírala? Všechny projekty, které byly do soutěže přihlášeny, má vyhlašovatel soutěže povinnost do tří měsíců od ukončení vystavit. Soubor podaných návrhů je směsicí úžasných nápadů a skvělou přehlídkou tvořivosti. O tom, kde si budou moci Bystřičané všechny návrhy na stavbu rozhledny Kelčský Javorník prohlédnout, budeme včas informovat. Nejzajímavější návrhy představujeme už teď na obálce Zpravodaje.
Návrh je hotov – k samotnému postavení rozhledny na vrcholku Kelčského Javorníku však povede ještě dlouhá cesta.                                                        mschDesign By Macik