Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czSkvělý kurz první pomoci

Na konci srpna se uskutečnil kurz první pomoci dětem určený především rodičům a pedagogickým pracovníkům. Kurz pořádal Okrašlovací a zábavní spolek, o. s., ve spolupráci s RZP, a. s., Trenčín. Zúčastnilo se celkem 43 lidí, velkou část kurzistů tvořily učitelky z mateřských školek z Bystřice a přilehlého okolí, zbytek pak maminky a členové rodin.
Kurz byl rozdělen na dvě části: teoretickou a praktickou. V praktické části si kurzisté mohli vyzkoušet oživování na figurínách připojených na počítač. Figuríny byly k dispozici ve velikosti dospělého člověka, dítěte a kojence a také dusícího se člověka. U praktického nácviku asistovali školitelé, vysvětlili techniku stabilizované polohy, použití tlakového obvazu, Heimlichův chvat a Gordonův úder, masáž srdce a dýchání z úst do úst.
Chtěli bychom poděkovat za perfektní proškolení týmu RZP, a. s., z Trenčína Bc. Peteru Kováčovi, Mgr. Beatě Macejkové a Petře Kašparové, kteří jasně a srozumitelně vysvětlili vše potřebné a důležité k poskytování první pomoci především u dětí. Za skvělou přípravu patří velké díky paní Mgr. Hance Pokorné, která ve spolupráci s OZS, o. s., zajistila administrativní stránku akce. Děkujeme také paní ředitelce Blance Moráčkové za poskytnutí prostoru horní jídelny na ZŠ Bratrství. A samozřejmě největší díky patří všem, kteří přišli, aby se naučili, jak se zachovat v krizových situacích.
Budeme se snažit, aby další kurz na sebe nenechal dlouho čekat. Budeme usilovat o spolupráci s městem a doufat ve finanční podporu dalšího vzdělávání v této oblasti. Člověk nikdy neví, kdy může pomoct zachránit lidský život nebo bude sám pomoc potřebovat.

O dalších akcích našeho spolku se můžete dozvědět i na farmářském jarmarku v sobotu 12. 10. 2013. U našeho stánku si můžeme popovídat u svařáku. Těšíme se na vás!

Lenka Ostrolucká, Okrašlovací a zábavní spolek, o. s.Design By Macik