Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czCentrum pro seniory Zahrada funguje už dva roky

Druhé výročí zahájení provozu slaví bystřické Centrum pro seniory Zahrada. Při této slavnostní příležitosti se  sešli obyvatelé, pracovníci i provozovatelé centra. Vše nejlepší popřál Zahradě starosta města Zdeněk Pánek. Za obyvatele Zahrady napsala laskavou slavnostní řeč nejstarší občanka Bystřice Anna Máchová.

Připraven byl program, který zahrnovat dopolední ochutnávku výrobků z jablek, do jejichž pečení se zapojili obyvatelé centra společně se zaměstnanci. Množství vystavených fotografií dokumentovalo rozmanité činnosti a bohatý život v Zahradě.  Vyšlo slavnostní číslo interního časopisu Zahradníček a vyhlášeni byli také nejlepší letní hráči petangue a kuželek.

O působnosti Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem informovala jeho ředitelka Mgr. Šárka Jelínková:

"Kapacita CPS Zahrada je 74 lůžek a domov je již od svého obsazení v loňském roce nepřetržitě naplněn, v evidenci máme dalších 174 aktuálních žádostí. Když přijímáme nové uživatele, hrají důležitou roli následující faktory:
• věk  
Cílovou skupinou jsou osoby nad 60 let věku (výjimky posuzujeme individuálně).
• zdravotní stav
S ním je spojena celodenní potřeba pomoci a podpory druhé osoby při provádění běžných každodenních úkonů péče o vlastní osobu během dne i noci a také příspěvek na péči, který dostávají lidé od státu k tomu, aby si mohli zaplatit pomoc a podporu u poskytovatele sociální služby či osoby blízké. V případě přijetí žadatele do našeho domova náleží tento příspěvek od státu v plné výši právě domovu, který zajišťuje nepřetržitou celodenní péči. Čím vyšší příspěvek od státu člověk pobírá, tím se zvyšují jeho šance na umístění nejen v našem domově, ale i ve stejných zařízeních tohoto typu po celé republice.
• rodinná a sociální situace
Žadatel například nemá rodinu či má nevhodné rodinné zázemí.
• bydliště
Výhodou je bydliště v Bystřici pod Hostýnem či v jejím okolí, případně blízkost rodiny. Záleží také na tom, které místo se uvolní, zda např. na dvoulůžkovém pokoji mužském či ženském či na oddělení zaměřeném na nejintenzivnější péči o imobilní uživatele apod.

Veřejnost se nejčastěji dotazuje, kolik veškerá péče u nás stojí. Úhrady pro jednotlivé uživatele stanovujeme na základě platného ceníku služeb, který byl aktualizován a schválen správní radou dne 26. 5. 2014. Platby se skládají ze tří položek – stravování, ubytování a příspěvku na péči.

• Cena stravy se pohybuje v rozmezí od 3.976 Kč do 4.836 Kč (dle počtu dní v měsíci a typu dietního stravování). 
• Za ubytování pak klienti zaplatí částku od 4. 900 Kč do 5.580 Kč měsíčně (dle počtu dní v měsíci a dle typu pokoje – jednolůžkový, dvoulůžkový). V platbách za ubytování jsou zahrnuty také náklady za energie, úklid pokojů, praní a žehlení osobního prádla a jeho drobné opravy.
• Třetí položku tvoří příspěvek na péči, který dostávají potřební občané od státu a který je určen na přímou péči a podporu poskytovanou našimi zaměstnanci.


Ze zákona musí každému z jeho důchodu zůstat 15 % pro jeho osobní potřeby. Více od něj vybrat nemůžeme. Pokud tedy potřebná osoba pobírá nízký důchod a na platby za stravu a ubytování v CPS Zahrada by jí nestačil (o příspěvku na péči nehovoříme, ten dostávají potřební ke svému důchodu od státu navíc), můžeme se dohodnout s osobami blízkými, které rozdíl mezi požadovanou platbou a nedostatečnou výší důchodu našeho uživatele doplatí na základě uzavřené dohody."

 
Podrobné informace o provozu Centra pro seniory Zahrada Bystřice pod Hostýnem najdete na webových stránkách www.cpszahrada.cz nebo vám informace poskytnou sociální pracovnice přímo v centru. Kontakt: Mgr. Tereza Lorencová a Mgr. Šárka Mikulíková – tel.: 573 503 003. Další informace jsou také v letácích CPS Zahrada a ve výročních zprávách naší společnosti, které můžete najít mimo jiné na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem, na sociálním odboru městského úřadu, v čekárnách praktických i odborných lékařů a na dalších místech.

Co se u nás děje

"Uživatelé Zahrady mohou trávit volný čas podle svých představ nebo využít některé z nabízených činností," říká Šárka Jelínková. "Pro každou činnost je vyhrazen den a konkrétní hodina v týdnu. Mezi pravidelné skupinové programy patří trénování paměti, muzikoterapie, čtenářský kroužek, kondiční cvičení, tance pro seniory, sportovní odpoledne (šipky, petangue, kuželky), společenské hry, canisterapie (léčebný kontakt psa s člověkem), čtenářský kroužek či arteterapie (léčba uměním).


K dispozici máme také knihovnu, kterou si vzaly na starosti dvě naše obyvatelky. V současnosti se v knihovně nachází přibližně 1 000 titulů. Můžete zde najít detektivky, romány, povídky, cestopisy, básně a sbírky básní, životopisy, literaturu historickou, naučnou, různé časopisy, příručky a jiné. Spolupracujeme také s Městskou knihovnou Bystřice pod Hostýnem v rámci zprostředkování knihovních služeb i pořádání besed. 


Velmi důležitou roli v životě většiny našich uživatelů hraje také duchovní stránka. Každý týden k nám dochází P. Stanislav Jordán, který pro uživatele slouží bohoslužbu v kapli CPS a dle přání navštěvuje zájemce přímo na pokoji. Duchovní služby zajišťuje také nemocniční kaplanka, která k nám dvakrát do týdne dochází. Tato služba zahrnuje možnost individuálních rozhovorů, četby duchovní literatury, společné modlitby. Mimo individuální péči nabízí paní kaplanka i společné akce, zejména pravidelné čtení Bible.


Pořádáme také různé výlety na místa, která sami uživatelé chtějí navštívit, kulturní akce s živou hudbou, setkání a besedy na zajímavá témata, spolupracujeme i s místními zařízeními – např. s mateřskou školou, základní školou, základní uměleckou školou. Děti a žáci  navštěvují naše seniory a připravují pro ně vždy krásná vystoupení. Do kulturního dění se zapojují někteří uživatelé sami, připravují hudební program nebo promítání. Nezapomínáme ani na narozeniny našich seniorů a jedenkrát za dva měsíce uspořádáme narozeninovou oslavu. 


Během května, června a července 2014 jsme uskutečnili tři výlety do Podzámecké zahrady v Kroměříži. Všichni účastníci byli z krásného prostředí zahrady uchváceni. Velmi se všem líbila projížďka vláčkem „GARDEN TOUR“ s výkladem o historii a zajímavostech zahrady.   V současné době podnikáme po menších skupinách výlety na Sv. Hostýn. Naše výprava začíná obvykle navštívením baziliky Panny Marie a účastí na bohoslužbě. Po krátké procházce, zakoupení drobností a společném fotografování většinou zavítáme do místní restaurace, kde strávíme příjemný čas povídáním a rozjímáním nad kávou.


V létě jsme dvakrát uspořádali letní grilování masa a zeleniny, na osvěžení nechybělo pivo či víno, každému podle libosti. Svým vystoupením nás potěšily malé mažoretky, které si pro nás připravily krásné taneční sestavy a k poslechu i tanci hrála živá hudba. 

Na příští rok chystáme den otevřených dveří, na kterém se s vámi rádi setkáme, ať se na nás můžete podívat zblízka."

 Design By Macik