Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czVýznamné ocenění pro Podhostýnský mikroregion

Dne 23. února se konala v Rožnově pod Radhoštěm 7. výroční odborná konference cestovního ruchu turistické oblasti Východní Morava, pořádaná Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Přes 100 účastníků této konference získalo zajímavé informace a poznatky z různých oblastí cestovního ruchu.


Za Podhostýnský mikroregion se konference zúčastnili starostové obcí Osíčko a Chvalčov Václav Smolka a Ing. Antonín Stodůlka. Podhostýnský mikroregion na konferenci prostřednictvím powerpointové prezentace představila Ing. Vendula Perutková, vedoucí odboru cestovního ruchu a kultury MěÚ Bystřice pod Hostýnem.


Důležitou součástí konference bylo vyhlášení soutěže HIT sezony za rok 2015. V kategorii veřejného sektoru zvítězilo město Kroměříž s projektem Kroměříž 2016 – v barvách, světle, umění. V podnikatelském sektoru získal ocenění produkt Centrum slováckých tradic, jehož autorem je Skanzen Modrá,  s. r. o.


Historicky první ocenění SRDCAŘ cestovního ruchu Východní Moravy získala Renata Polišenská, tajemnice Regionu Slovácko. Od nuly během 14 let vybudovala turistické infocentrum v Uherském Hradišti. Turistickou nabídku regionu obohatila aktivitami, jimiž zaujala mnoho odborníků i návštěvníků tohoto kraje.


Za významný počin v cestovním ruchu na území Zlínského kraje získal ocenění úspěšně realizovaný projekt Rozhledna na Kelčském Javorníku. „Tato rozhledna zaujme svou krásou, cesty k ní vedou z několika směrů turisticky atraktivní krajinou. Umístění rozhledny na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů Kelčský Javorník zajišťuje skvělý výhled do krajiny. Návštěvníci mohou pozorovat nejen okolní a vzdálená pohoří, ale také řadu obcí. Rozhledna ihned po zpřístupnění získala tisíce nadšených obdivovatelů. Podhostýnsko  vybudovalo opravdu jedinečný turistický cíl,“ ocenila práci Podhostýnského mikroregionu ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy dr. Dana Daňová.


Ocenění v podobě sklářského výrobku ze Strání s diplomem převzali starostové Václav Smolka a Antonín Stodůlka, kteří měli největší podíl na realizaci celého projektu. Zdárné ukončení výstavby rozhledny označil Václav Smolka za dosud největší úspěch meziobecní spolupráce, do níž se kromě obcí Podhostýnského mikroregionu zapojily také další obce a dárci, jejichž jména ponese pamětní deska u rozhledny.


Zmíněné ocenění je významným zadostiučiněním a pobídkou celému Podhostýnskému mikroregionu k další spolupráci.                         
Pavel Malének, místopředseda PMK Design By Macik