Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czAKTUALITY ZE VČELÍNA

KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na tradiční karneval s Pavlem Novákem, který se uskuteční v sobotu 14. února 2015 od 14:00 hod. v sále SD Sušil. Těšit se můžete na pestrý hudební program, soutěže, hry a bohatou tombolu. Občerstvení zajištěno! Vstupné: 30 Kč/osoba.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SVČ Včelín pořádá od 9. do 13. března 2015 pro děti od 6 let příměstský tábor s názvem JARNÍ ČOKOLÁDOVÁNÍ. Připraveny budou hry, soutěže, tvoření, výroba dobrot a sladký výlet. Program bude doplněn zábavnou angličtinou. Cena: 180 Kč/den, 800 Kč/týden. Cena zahrnuje obědy, výtvarný materiál, suroviny na vaření, pedagogický dozor. Tábor bude probíhat od 7:30 do 15:30 hod., děti můžete hlásit do 4. března 2015.

Středisko volného času Včelín, příspěvková organizace
Kroužky 609, Bystřice pod Hostýnem
www.svcvcelin.cz,  e-mail: svcvcelin@centrum.cz,  tel. 731 162 816, 731 403 998Design By Macik