Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czDevět sluncí pro Zahradu

Tak se nazývá projekt, který vymyslela a uskutečnila bystřická výtvarnice Haňa Grino. Paní Grino svými obrazy zpříjemnila a prosvětlila vstupní část a centrální schodiště našeho nově vybudovaného Centra pro seniory Zahrada. Ústředním motivem všech obrazů je slunce – symbol tepla, světla, zdraví, optimismu, pohody a dobré nálady, jak uvádí sama autorka. Tyto symboly jsou pro život nás všech, především obyvatel našeho domova, velmi důležité. Za obrazy slunce přetvořené do krásných obrazů pro naše obyvatele, zaměstnance i návštěvníky jí patří velký dík. Paní Haňa Grino své obrazy pro Zahradu postupně vytvořila v letech 2011–2012.


Na úspěšné realizaci této výzdoby se však podílelo více lidí nejen z našeho města, ale i třeba ze vzdálené Ostravy. Veliké poděkování směřujeme ke všem dárcům, kteří tuto akci podpořili tím, že obrazy zakoupili a následně Zahradě věnovali. Jsou to: Mgr. Stanislav Malant – ELSPET, s. r. o., Bystřice pod Hostýnem, MUDr. Hana Svobodová, Ing. Zbyněk Svoboda, Mgr. Jana Hubíková – Lékárna Centrum, Jaroslav Rudolf – SALVATOR STŘECHY, s. r. o., Loukov, Libor Vilím – TRENINKVILIM, Ostrava, Petr Hradil – Pohřební služba, Ing. Zdeněk Havránek – HEUREKA, Roman Janečka, Bystřice pod Hostýnem, Vlasta Daníčková, Horní Libchava, Ing. Irena Roztočilová – UNIVERSAL Fridrich, Lenka Stanovská – rámování, Radek Čech – reklamní agentura Čech, Břetislav Rohan – ELTRO, Bystřice pod Hostýnem, a Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem. Poděkování patří také firmě KOVONAX, která sponzorsky zajistila přepravu a instalaci všech obrazů.


Přestože projekt Devíti sluncí je naplněn, pokračuje Haňa Grino v tvorbě dalších obrazů pro náš domov, neboť se jí podařilo získat příslib účasti dalších sponzorů. Jsou vítáni noví zájemci, kteří by chtěli svou mírou přispět ke zkrášlení domova našich seniorů. V této nelehké době potěší a zahřeje každé otevřené srdce, které nemyslí jen na sebe.

Za všechny obyvatele a zaměstnance Centra pro seniory Zahrada
Mgr. Šárka Jelínková, ředitelkaDesign By Macik