Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czJak jsme hledali a našli… Rybníčky na Schwaigrovce

Kde leží paseka a bývalá hájovna Schwaigrovka, většina z nás určitě ví. Málokdo ale ví, že na pasece Schwaigrovce bývaly dříve rybníčky. Byly to tři menší obdélníkové nádržky vedle sebe, kratší stranou ke svahu, oddělené mezi sebou hrázkou. Každá měla rozměr asi 10x5 metrů, hluboké byly kolem 1 metru, kolem nich se prostíral malý háječek z vrb a olší. Na staré fotce pořízené z pohledu od drtiče kamene v lomu v Německém (z Chvalčova po levé straně při cestě na Tesák), která ukazuje paseku Schwaigrovky v celé původní rozloze, leží hájek s rybníčky v dolní části louky, nad lesem, šikmo vlevo pod chatou. V roce 1938 už tam rybníčky byly – snad je nechal vykopat baron Loudon.


Rybníčky byly napájeny vodou ze studánky vyvěrající nad pravým rohem pravého rybníčku (dnes je tam osazena stará skruž), voda z nich vytékala „rygolkem“ – vykopanou příkopkou – do studánky na kraji lesa poblíž hájovny. Hlavní část studánky tvořila vydlabaná část kmene velkého stromu a rozšiřovala se do malé tůňky. Pak voda odtékala ze svahu do potůčku.


Zajímavostí jistě je, že vodu z této dolní studánky, napájené z rybníčků, mnoho let používala rodina i hosté na hájovně. Na pití, na vaření, pro dobytek. Do upravené a udržované tůňky    u studánky o průměru asi 1 metr se chodili mýt a osvěžovat i hoši z katolické školy, kteří v hájovně bydleli o prázdninách. Až po mnoha letech si kdosi z nadřízených povšiml, jakou vodu používá hajný s rodinou. V okolí hájovny nechali vyhledat pramen kvalitní vody pro vykopání studny. Kolík, kterým místo označili, však při senoseči sekáči přehlédli a pak jej umístili náhodně kousek stranou. Tak se stalo, že studna byla sice vykopána, dokonce do hloubky přes 10 metrů, ale vody v ní moc nebylo. Zas tedy zbývala jen studánka.


Loni na jaře, než vyrašila tráva a olistily se stromy (abychom dobře rozeznali reliéf louky), jsme se vydali rybníčky a studánku hledat. Paseka dnes vypadá úplně jinak než tehdy. Jiné rozměry, les postoupil, místo kosené louky nálety dřevin a nepořádek po lidech. Prochodili jsme celý prostor pod nynější cestou – a našli jsme je. Dnes jsou to tři plytké výmoly obdélníkového tvaru, les pokročil až k nim, kolem nich je mezi stromky a náletem pár prastarých vyvrácených kmenů. Ty určitě pamatují ony rybníčky v plné kráse, dobu, kdy se nad nimi skláněly mladé olše, na loukách okolo se sušilo seno, kolem hájovny voněl ovocný sad i s kouskem políčka. Šli jsme kolem zaneseného rygolku a po troše námahy jsme našli i tu dolní studánku. Dnes je to jenom její starý, suchý a zanesený pozůstatek, je znatelná i ta tůňka.


Život na Schwaigrovce byl dříve sice krásný, ale i moc tvrdý. Daleko na nákup, do školy, do práce. Krásná příroda a klid v protikladu cestám sněhem, blátem, v dešti , ve slunečním úpalu. Za každého počasí pěšky do školy na Chvalčov, do práce do Bystřice. Dnes si to neumíme ani představit.


Na hájence trávili v bytě v 1. patře dovolenou letní hosté, např. rodina Starých z Prahy, za rodinou hajného chodili známí a kamarádi dětí – např. pan Pepa Pospíšil, světově uznávaný malíř, malíř Janek Uruba s nemocným synkem, ten byl s rodinou vzdáleně příbuzný.


Hodně jsem o tom slýchala, protože na Schwaigrovce býval hajným můj děda Hudec. Se svou rodinou tam bydlel od roku 1938 do roku 1956. Zažili tam válku, osvobození, roky dobré i horší. Dnes z pamětníků žije jenom moje teta, paní Minksová. Je jí 86 let a na Schwaigrovce prožila nejlepší roky dětství a mládí. Dodnes na ně moc ráda vzpomíná.
    
I podle jejích vzpomínek zapsala Irena Hudcová. Design By Macik